- รายละเอียดเพิ่มเติม -

Download file : 

MindDoJo DiGiDoJo 2021 .pdf

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนโปรแกรม MindDoJo

Learner

  • สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

  • สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ที่ใช้สมาร์ทโฟนได้

  • สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตลอดเวลา

  • ผู้เรียนสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ 365 วัน

  • Certificate หนังสือรับรองเมื่อเรียนจบหลักสูตร