ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มที่มีหลักสูตรออนไลน์มากกว่า 50 หลักสูตร

  • ใช้งานง่าย เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

  • ติดตามผลการเรียนเพื่อวัดประสิทธิภาพของผู้เรียน

  • พูดคุยกับผู้สอน เพื่อให้คำปรึกษาโปรเจ็กต์

If you wanna be to The Best Facilitator You need tools and methods that actually work.

We have trained professionals from

Testimonials Customers

Panunutnaree Supamethakorn (Prim)

( Management Trainee Lotus's )

"ประทับใจการสอนมากค่ะ อาจารย์มีเทคนิคการอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายค่ะ ทำให้เรื่องที่เคยอ่านเคยศึกษาเองแล้วไม่เข้าใจ Unlock ให้คิดตามได้ทันทีค่ะ ตัวอย่างของอาจารย์สอดคล้องกับ สิ่งที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้ในการทำงานช่วยต่อยอดความคิดและ ปรับ Mindset ในการทำงานโปรเจคได้ ถ้ามีโอกาสได้เรียนอีก ก็อยากที่จะตามเก็บในหลายๆคอร์สของอาจารย์ค่ะ"

วงศ์ลักษณ์ เอี่ยมชื่นมงคล

Innovation Culture ธนาคารกรุงศรี

"เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่สามารถตอบโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการสำหรับ Mind Dojo (Thailand) ด้วยวิทยากรและสื่อการเทรนที่ทันสมัย ทันกระแสเทคโนโลยี"