บริษัทของเรา

Mind Dojo Co., Ltd.

นวัตกรรม คือ ความคิดทักษะที่สำคัญและวิถีชีวิตเพื่อความสำเร็จในโลกปัจจุบันที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” นี่เป็นความเชื่อหลักที่ MindDoJo นับตั้งแต่วันเริ่มต้นของเราในปี 2551 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้ช่วยทีมนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรชั้นนำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมเชิงปฏิบัติที่สร้างคุณค่าเชิงบวกในชีวิต

ทีมผู้ฝึกสอนและผู้ให้คำปรึกษาของเรามุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรและออกแบบโซลูชั่นการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการให้คำปรึกษาและดำเนินโครงการสำคัญ ๆ ที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายของพวกเขา เราได้เรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมักจะมีคุณลักษณะ:

  • ในทางปฏิบัติ: สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ที่เกี่ยวข้อง: ภายในบริบทของความเป็นจริง
  • ฉลาดหลักแหลม: มีระเบียบตรรกะและพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริง
  • เรียบง่าย: เข้าใจได้ทุกคน
  • มีความหมาย: เป็นแรงบันดาลใจได้ทั้งตรรกะและอารมณ์


MindDoJo เป็นการผสมผสานระหว่างแนวปฏิบัติที่ดีระดับโลกเข้ากับความเกี่ยวข้องในท้องถิ่นและเป็นตัวแทนองค์กรการเรียนรู้และให้คำปรึกษาระหว่างประเทศรวมถึง Cegos และ Beyond Global ในประเทศไทย เรายึดมั่นในมาตรฐานระดับโลก ขณะที่เราดำเนินการทำงานในความเป็นเลิศให้กับทีมงานและองค์กรทั่วภูมิภาคอาเซียน


Download file : MDJ - Company profile (Thai Version).pdf  

วิทยากร

เจ้าของ และวิทยากรหลัก

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้ประกอบการและเป็นนักสร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่ก่อตั้งบริษัทมายด์ โดโจ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตตราการเติบโตสูง อาจารย์จี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรไซซ์ใหญ่ เมื่อสิบปีที่ผ่านมาอาจารย์จี้และทีมได้สร้างหลักสูตรการเรียนรู้และได้ดำเนิน Workshop ให้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม การเงิน, ประกัน, พลังงาน, การสื่อสารโทรคมนาคม, องค์กรเภสัชกรรมและองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย ด้วยความเชื่อที่ว่า Idea เป็นแค่จุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรรม อาจารย์จี้มักจะช่วยองค์กรในหลายมิติ ตั้งแต่การสร้างความมั่นใจเชิงความคิดสร้างสรรค์ในสายงานจนถึงการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดให้กับองค์กร ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้อาจารย์จี้มีความสามารถในการช่วยองค์กรขยายกิจการ โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม และการสร้างโครงการนวัตกรรมที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดสูง พื้นฐานการศึกษาของอาจารย์จี้ เป็นการผสมผสานทางด้านสายชีววิทยาและสายบริหารจัดการธรุกิจ จึงทำให้อาจารย์จี้สามารถเข้าใจทั้งทางด้านธุรกิจและโจทย์ในการสร้างนวัตกรรม อาจารย์จี้มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมประกัน, การเงินและเคมีเกษตร ซึ่งอาจารย์จี้เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลาถึง 15 ปี อาจารย์จี้จึงสามารถถ่ายทอดหลักสูตรและให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถสนทนาภาษาฝรั่งเศสและเข้าใจภาษาลาติน ในเวลาว่างอาจารย์จี้ชอบตีเทนนิส วิ่งและว่ายน้ำ

วิทยากรหลัก

จีรวัฒน์ เยาวนิช

อ.ต้น วิทยากรประจำที่บริษัท มายด์โดโจ จำกัด ซึ่งเป็นที่รู้จักการพัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง หัวข้อหลักที่ อ.ต้น สอนในการฝึกอบรม ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร (Corporate Innovation) และการสร้างทีม (Team Engagement) ด้วยประสบการณ์จากการทำงานในองค์กรชั้นนำภายในประเทศมากกว่า 6 ปี และประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 5 ปี จึงมีความเข้าใจในภาคธุรกิจเป็นอย่างดี และรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม อันนำมาซึ่งแนวทางการ Facilitate หลักสูตรที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง