บริการของเรา

เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มที่มีหลักสูตรออนไลน์

  • ใช้งานง่าย เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

  • ติดตามผลการเรียนเพื่อวัดประสิทธิภาพ

  • พูดคุยกับผู้สอน เพื่อให้คำปรึกษาโปรเจ็กต์

คอร์สใหม่ล่าสุด

อัพเดตคอร์สใหม่ทุกเดือน มากว่า 50 คอร์ส

สุดคุ้ม! จ่ายทีเดียวได้ 5 คอร์ส

E-Learning SET (ลดสูงสุด 30% จากปกติ 7,495 เหลือ 5,499 บาท)

Faciltators

MD and Master Trainer Songpathara Snidvongs.

" The entrepreneurial mindset is the innovators best friend, it keeps our eyes open to new opportunities " Core Competencies & Specializations: (Corporate Innovation & Creativity, Change & Transformation, Strategic Facilitation, Interactive Learning Design) Strengths Finder: (Futuristic, Strategic,Woo, Communicator, Positivity) Training Style: (Result focused, Fun, Simple, Energetic)

Senior Facilitator Jeerawat Yaowanich

" Every lesson has a meaning " Core Competencies & Specializations: (Corporate Innovation & Creativity, Design Thinking for Business, Team Engagement & Culture, Leadership Psychology) Strengths Finder: (Individualization, Learner, Futuristic, Positivity, Empathy) Training Style: (Result focused, Fun, Simple, Energetic)

Trainer and Learning Solution Designer Banphot Boontum

“ Who laughs most, learns best ” Core Competencies & Specializations: (Design Thinking, Strategic Thinking, Storytelling, Presentation Design) StrengthsFinder: (Adaptability, Consistency, Individualization, Learner, Positivity) Training Style: (Result focused, Activity Based, Simple, Interactive)