Watch Intro Video

MindDoJo Style

  • Simple & Accessible

    คนส่วนมากสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนั้นเครื่องมือของเรายังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้คนทุกสายงาน

  • Transformation-Focused

    เนื้อหาที่เราแบ่งปันเพียง 20% แต่สามารถทำให้เกิดผลในการเรียนรู้ ที่สามารถสร้างผลสำเร็จสูงถึง 80% จากการเรียนทั้งหมด

  • FUN!

    เราเชื่อว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้ที่สนุกสนาน แม้ผู้เรียนจะอยู่ในสถาการณ์ที่เคร่งเครียด

วิทยากรของเรา

เจ้าของ และวิทยากรหลัก

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้ประกอบการและเป็นนักสร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่ก่อตั้งบริษัทมายด์ โดโจ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตตราการเติบโตสูง อาจารย์จี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรไซซ์ใหญ่ เมื่อสิบปีที่ผ่านมาอาจารย์จี้และทีมได้สร้างหลักสูตรการเรียนรู้และได้ดำเนิน Workshop ให้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม การเงิน, ประกัน, พลังงาน, การสื่อสารโทรคมนาคม, องค์กรเภสัชกรรมและองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย ด้วยความเชื่อที่ว่า Idea เป็นแค่จุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรรม อาจารย์จี้มักจะช่วยองค์กรในหลายมิติ ตั้งแต่การสร้างความมั่นใจเชิงความคิดสร้างสรรค์ในสายงานจนถึงการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดให้กับองค์กร ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้อาจารย์จี้มีความสามารถในการช่วยองค์กรขยายกิจการ โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม และการสร้างโครงการนวัตกรรมที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดสูง พื้นฐานการศึกษาของอาจารย์จี้ เป็นการผสมผสานทางด้านสายชีววิทยาและสายบริหารจัดการธรุกิจ จึงทำให้อาจารย์จี้สามารถเข้าใจทั้งทางด้านธุรกิจและโจทย์ในการสร้างนวัตกรรม อาจารย์จี้มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมประกัน, การเงินและเคมีเกษตร ซึ่งอาจารย์จี้เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลาถึง 15 ปี อาจารย์จี้จึงสามารถถ่ายทอดหลักสูตรและให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถสนทนาภาษาฝรั่งเศสและเข้าใจภาษาลาติน ในเวลาว่างอาจารย์จี้ชอบตีเทนนิส วิ่งและว่ายน้ำ

วิทยากรหลัก

จีรวัฒน์ เยาวนิช

อ.ต้น วิทยากรประจำที่บริษัท มายด์โดโจ จำกัด ซึ่งเป็นที่รู้จักการพัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง หัวข้อหลักที่ อ.ต้น สอนในการฝึกอบรม ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร (Corporate Innovation) และการสร้างทีม (Team Engagement) ด้วยประสบการณ์จากการทำงานในองค์กรชั้นนำภายในประเทศมากกว่า 6 ปี และประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 5 ปี จึงมีความเข้าใจในภาคธุรกิจเป็นอย่างดี และรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม อันนำมาซึ่งแนวทางการ Facilitate หลักสูตรที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

We grew up with